PIRKIMO TAISYKLĖS

Bendrosios nuostatos.

1.1. Šios prekių/paslaugų pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau „Taisyklės“) yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių/paslaugų įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių/paslaugų pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių/paslaugų pirkimu – pardavimu susijusios nuostatos.

1.2. Pirkėjas, pateikdamas užsakymą patvirtina, kad sutinka su šiomis Taisyklėmis.

1.3. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas apmoka reikiamą sumą už įsigyjamas prekes.

Asmens duomenų apsauga.

2.1. Pateikdamas užsakymą Pirkėjas sutinka, kad jo pateikti asmens duomenys būtų tvarkomi užsakymo vykdymo ir administravimo tikslais. Pirkėjas taip pat sutinka, kad Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, būtini prekių užsakymui įvykdyti.

2.2. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus kai to reikalauja kompetentinga Valstybės institucija LR įstatymų numatytais atvejais arba atskiru rašytiniu Pirkėjo sutikimu.

Pirkėjo teisės ir įsipareigojimai.

3.1. Pirkėjas įsipareigoja sumokėti Pardavėjui sutartą sumą už užsakytas prekes/paslaugas, ir jas priimti.

3.2 Pateikti pilną, išsamią ir teisingą informaciją Pardavėjui. Jeigu Pirkėjas pateikia netikslius, melagingus ar klaidinančius duomenis,  Pardavėjas turi teisę anuliuoti Pirkėjo užsakymą.

3.2. Pasikeitus Pirkėjo duomenims, pateiktiems Pardavėjui, Pirkėjas privalo nedelsiant apie tai pranešti Pardavėjui.

3.3. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių/paslaugų pirkimo –  pardavimo sutarties, laikantis šių taisyklių 8 punkte išdėstytų nuostatų.

3.4. Pirkėjas, pateikdamas užsakymą sutinka su šiomis pirkimo – pardavimo Taisyklėmis ir įsipareigoja jų ir nustatytų LR teisės aktų.

Pardavėjo teisės ir įsipareigojimai.

4.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis teikiamomis paslaugomis.

4.2. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į Pirkėjo priklausančią asmeninę informaciją, ir neperleisi jos tretiesiems asmenims.

4.3. Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, gali laikinai arba iš viso nesuteikti paslaugų, jei paaiškėja, jog paslaugomis siekiama pasinaudoti neteisėtai.

4.4. Pardavėjas gali vienašališkai pakeisti šių Taisyklių sąlygas.

Prekių užsakymas, kainos, atsiskaitymo tvarka, terminai.

5.1. Pirkėjas užsakymus gali pateikti 7 dienas per savaitę, 24 val. per parą.

5.2. Užsakymai priimami www.sypsenosakademija.lt esančiomis užsakymo formomis; DOVANŲ KUPONAI skiltyje arba atvykus į Šypsenos akademija klinikas.

5.3. Visos prekių kainos internetinėje parduotuvėje nurodytos eurais, įskaitant PVM.

5.4. Pirkėjas atsiskaityti už prekes gali:

5.4.1. Paysera mokėjimo sistemoje, elektronine pinigų perlaida.

5.4.2. Grynaisiais ar mokėjimo kortele, atvykus į Šypsenos akademija klinikas.

Prekių pristatymas.

6.1. Pirkėjas gauna užsakymo patvirtinimą elektroniniu paštu, įskaitant elektroninį dovanų kuponą. Dovanų kuponas su užsakymo patvirtinimu iš Paysera sistemos galioja apsilankymo metu klinikose.

6.2. Pirkėjas norėdamas įsigyti originalų dovanų kuponą, su užsakymo patvirtinimu iš Paysera turi atvykti į Šypsenos akademija klinikas, elektroninio dovanų kupono su savimi turėti nebūtina.

Prekių kokybė, garantijos.

7.1. Visi www.sypsenosakademija.lt parduodamų prekių duomenys nurodomi prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.

7.2. Originali pakuotės spalva, priklausomai nuo Pirkėjo naudojamo monitoriaus, gali nežymiai skirtis.

Prekių grąžinimas ir keitimas.

Dovanų kuponai negrąžinami ir nekeičiami į pinigus.

 

Rinkodara ir informacija.

9.1. Pardavėjas www.sypsenosakademija.lt gali organizuoti įvairias akcijas ir pasiūlymus.

9.2. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti. Bet koks akcijų sąlygų ir tvarkos pakeitimas ar panaikinimas galioja nuo jų pakeitimo ar panaikinimo momento.

9.3. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo el. parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytais kontaktais.

Baigiamosios nuostatos.

10.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo Taisyklės sudarytos vadovaujantis LR įstatymais ir teisės aktais.

10.2. Šioms taisyklėms yra taikoma LR teisė. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.

PIRKIMO TAISYKLĖS

Bendrosios nuostatos.

1.1. Šios prekių/paslaugų pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau „Taisyklės“) yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių/paslaugų įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių/paslaugų pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių/paslaugų pirkimu – pardavimu susijusios nuostatos.

1.2. Pirkėjas, pateikdamas užsakymą patvirtina, kad sutinka su šiomis Taisyklėmis.

1.3. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas apmoka reikiamą sumą už įsigyjamas prekes.

Asmens duomenų apsauga.

2.1. Pateikdamas užsakymą Pirkėjas sutinka, kad jo pateikti asmens duomenys būtų tvarkomi užsakymo vykdymo ir administravimo tikslais. Pirkėjas taip pat sutinka, kad Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, būtini prekių užsakymui įvykdyti.

2.2. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus kai to reikalauja kompetentinga Valstybės institucija LR įstatymų numatytais atvejais arba atskiru rašytiniu Pirkėjo sutikimu.

Pirkėjo teisės ir įsipareigojimai.

3.1. Pirkėjas įsipareigoja sumokėti Pardavėjui sutartą sumą už užsakytas prekes/paslaugas, ir jas priimti.

3.2 Pateikti pilną, išsamią ir teisingą informaciją Pardavėjui. Jeigu Pirkėjas pateikia netikslius, melagingus ar klaidinančius duomenis,  Pardavėjas turi teisę anuliuoti Pirkėjo užsakymą.

3.2. Pasikeitus Pirkėjo duomenims, pateiktiems Pardavėjui, Pirkėjas privalo nedelsiant apie tai pranešti Pardavėjui.

3.3. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių/paslaugų pirkimo –  pardavimo sutarties, laikantis šių taisyklių 8 punkte išdėstytų nuostatų.

3.4. Pirkėjas, pateikdamas užsakymą sutinka su šiomis pirkimo – pardavimo Taisyklėmis ir įsipareigoja jų ir nustatytų LR teisės aktų.

Pardavėjo teisės ir įsipareigojimai.

4.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis teikiamomis paslaugomis.

4.2. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į Pirkėjo priklausančią asmeninę informaciją, ir neperleisi jos tretiesiems asmenims.

4.3. Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, gali laikinai arba iš viso nesuteikti paslaugų, jei paaiškėja, jog paslaugomis siekiama pasinaudoti neteisėtai.

4.4. Pardavėjas gali vienašališkai pakeisti šių Taisyklių sąlygas.

Prekių užsakymas, kainos, atsiskaitymo tvarka, terminai.

5.1. Pirkėjas užsakymus gali pateikti 7 dienas per savaitę, 24 val. per parą.

5.2. Užsakymai priimami www.sypsenosakademija.lt esančiomis užsakymo formomis; DOVANŲ KUPONAI skiltyje arba atvykus į Šypsenos akademija klinikas.

5.3. Visos prekių kainos internetinėje parduotuvėje nurodytos eurais, įskaitant PVM.

5.4. Pirkėjas atsiskaityti už prekes gali:

5.4.1. Paysera mokėjimo sistemoje, elektronine pinigų perlaida.

5.4.2. Grynaisiais ar mokėjimo kortele, atvykus į Šypsenos akademija klinikas.

Prekių pristatymas.

6.1. Pirkėjas gauna užsakymo patvirtinimą elektroniniu paštu, įskaitant elektroninį dovanų kuponą. Dovanų kuponas su užsakymo patvirtinimu iš Paysera sistemos galioja apsilankymo metu klinikose.

6.2. Pirkėjas norėdamas įsigyti originalų dovanų kuponą, su užsakymo patvirtinimu iš Paysera turi atvykti į Šypsenos akademija klinikas, elektroninio dovanų kupono su savimi turėti nebūtina.

Prekių kokybė, garantijos.

7.1. Visi www.sypsenosakademija.lt parduodamų prekių duomenys nurodomi prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.

7.2. Originali pakuotės spalva, priklausomai nuo Pirkėjo naudojamo monitoriaus, gali nežymiai skirtis.

Prekių grąžinimas ir keitimas.

Dovanų kuponai negrąžinami ir nekeičiami į pinigus.

 

Rinkodara ir informacija.

9.1. Pardavėjas www.sypsenosakademija.lt gali organizuoti įvairias akcijas ir pasiūlymus.

9.2. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti. Bet koks akcijų sąlygų ir tvarkos pakeitimas ar panaikinimas galioja nuo jų pakeitimo ar panaikinimo momento.

9.3. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo el. parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytais kontaktais.

Baigiamosios nuostatos.

10.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo Taisyklės sudarytos vadovaujantis LR įstatymais ir teisės aktais.

10.2. Šioms taisyklėms yra taikoma LR teisė. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.

Call Now Button