PRIVATUMO POLITIKA

Paskutinį kartą Privatumo politika atnaujinta 2024 m. balandžio 22 d.

Privatumo politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo šioje interneto svetainėje dienos.

I. BENDRA INFORMACIJA

UAB „Šypsenos akademija“ (toliau – Bendrovė arba Mes) šia privatumo politika (toliau – Privatumo politika) nustato asmens duomenų tvarkymo sąlygas naudojantis Bendrovės interneto svetaine https://sypsenosakademija.lt (toliau – Interneto svetainė) bei Bendrovės socialinių tinklų paskyromis (pvz., Facebook, Instagram, Linkedin ir pan.). Privatumo politikos nustatytos sąlygos taikomos kiekvieną kartą Jums norint pasiekti mūsų kuriamą turinį Interneto svetainėje arba socialiniuose tinkluose, nepaisant to, kokį įrenginį (kompiuterį, mobilųjį telefoną, planšetę ar kt.) naudojate.

Duomenų valdytojo rekvizitai:

UAB „Šypsenos akademija“

Įmonės kodas: 304689389

Adresas: Švitrigailos g. 11G-100, LT-03228 Vilnius

El. p.: info@sypsenosakademija.lt

Klausimais, susijusiais su Jūsų asmens duomenų apsauga bei Jūsų asmens duomenų tvarkymu, prašome susisiekti su mumis el. paštu info@sypsenosakademija.lt.

Kadangi ši Privatumo politika gali keistis be atskiro pranešimo, prašome pasitikrinti kiekvieną kartą, kai lankotės mūsų Interneto svetainėje. Joje rasite naujausią šios politikos versiją.

Jūsų asmens duomenys renkami laikantis galiojančių Europos Sąjungos bei Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų bei kontroliuojančių institucijų nurodymų. Taikomos visos protingos techninės ir administracinės priemonės tam, kad  surinkti duomenys apie mūsų klientus būtų apsaugoti nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų.

II. KOKIUS DUOMENIS APIE JUS RENKAME IR KAIP JUOS NAUDOJAME?

Kokiu tikslu renkame asmens duomenis?

 

Kokie asmens duomenys renkami?

 

Kokia BDAR sąlyga remiamės tvarkydami jūsų asmens duomenis?

Kiek laiko šiuos duomenis saugome?

 

2.1.  Registracija vizitui Jūsų pasirinktoms paslaugoms gautiRenkame šiuos besikreipiančių asmenų duomenis:

 • Vardas, pavardė;
 • El. pašto adresas;
 • Telefono ryšio numeris;
 • Dominančios paslaugos pavadinimas;
 • Vizito laikas;
 • Bendrovės padalinys, į kurį planuojama atvykti;
 • Papildoma informacija, kurią pateikia asmuo (pvz., vizito priežastis (nusiskundimai))

Sutarties vykdymas (tvarkyti duomenis būtina, siekiant imtis veiksmų duomenų subjekto prašymu prieš sudarant sutartį (BDAR 6 str. 1(b))

Sutikimas tvarkyti sveikatos duomenis (BDAR 9 str. 2 (a))Informacija apie registraciją vizitui saugoma ne ilgiau nei 2 metus po Jūsų vizito.2.2.  Pokalbių telefonu įrašymas, siekiant užtikrinti telefonu teikiamų paslaugų ir informavimo kokybę, bei skundų ir ginčų nagrinėjimą


Renkami:

 • Pokalbių garso duomenys;
 • Konsultuojančio asmens vardas;
 • Skambinančio asmens telefono ryšio numeris;
 • Pokalbio data bei pradžios ir pabaigos laikas

Sutikimas, kai nusprendžiate tęsti pokalbį telefonu (BDAR 6 str. 1(a))

Asmens duomenys saugomi 6 mėnesius, po kurių yra automatiškai ištrinami, išskyrus atvejus, kai yra būtinybė duomenis saugoti ilgiau, siekiant tolimesnio tvarkymo tikslų, pavyzdžiui, ištirti incidentą ar apginti teisinius reikalavimus.

2.3.  Tiesioginės rinkodaros vykdymas, siunčiant informaciją apie Bendrovės teikiamas paslaugas, pasiūlymus bei nuomonės/atsiliepimų rinkimas


Renkami:

 • El. pašto adresas;
 • Telefono ryšio numeris;
 • Su gautu pranešimu atlikti veiksmai (pvz., ar atidarėte pranešimą, kokias nuorodas spaudėte ir pan.)

Sutikimas, kai tiesioginės rinkodaros pranešimai siunčiami Bendrovės veikla ir teikiamomis paslaugos besidomintiems asmenims (BDAR 6 str. 1(a))

Tiesioginės rinkodaros pranešimai Bendrovės klientams yra siunčiami vadovaujantis LR Elektroninių ryšių įstatymo 81 straipsnio 2 dalimi, suteikiant galimybę nesutikti arba atsisakyti tokio kontaktinių duomenų naudojimo.

Asmens duomenys saugomi 5 metus (nebent per šį laiką duotumėte naują sutikimą ilgesniam duomenų saugojimui).

2.4.  Siekdami išnagrinėti Jūsų užklausas, skundus, prašymus (vidaus administravimas)


Renkame Jūsų vardą, pavardę, kontaktinę informaciją (jeigu tokią mums pateikiate), kartu su Jūsų mums siųstomis žinutėmis ir priedais, komunikacijos su Jumis istoriją (įskaitant jos turinį bei gavimo/pateikimo laiką) bei bet kokia kitą informaciją ar dokumentus, kuriuos mums pateikiate.

Teisėtas interesas išspręsti Jūsų užklausas, skundus, prašymus (BDAR 6 str. 1(f))

Asmens duomenys saugojami 5 metus nuo klausimo nagrinėjimo pabaigos. Asmens duomenys gali būti saugomi ir ilgesnį laikotarpį, jeigu to reikia, kad Bendrovė galėtų apsiginti nuo jai pareikštų reikalavimų, pretenzijų ar ieškinių.


2.5.  Interneto svetainės tobulinimas, siekiant užtikrinti jos veikimą, padidinti jos saugumą ir pritaikyti jos turinį bei funkcionalumą vartotojų poreikiams

Jums lankantis Interneto svetainėje, automatiškai renkami šie Jūsų duomenys:

 • IP adresas;
 • Operacinė sistema;
 • Naudotojo ID;
 • Kita informacija apie Jūsų veiklą Bendrovės Interneto svetainėje ir kitose svetainėje.

Visi šie duomenys renkami pasitelkiant slapukus. Plačiau apie slapukų naudojimą skaitykite šios Privatumo politikos 6 dalyje „Slapukai“.

Asmens duomenys, surinkti naudojant slapukus, tvarkomi remiantis mūsų teisėtu interesu (BDAR 6 str. 1(f)), o slapukus Jūsų įrenginyje diegiame tik gavę Jūsų sutikimą (BDAR 6 str. 1(a))

Saugojimo laikotarpiai detalizuojami Privatumo politikos 6 dalyje „Slapukai“.

2.6.  Socialinių tinklų administravimas

Renkami šie socialinių tinklų naudotojų duomenys:

 • Vardas, pavardė;
 • Pateikiama kontaktinė informacija;
 • Po Bendrovės socialinių tinklų paskyrų įrašais paliekami komentarai;
 • Paspaudimų ,,patinka“, ,,sekti“ ir kitų reakcijų duomenys (įskaitant informaciją apie tai, kada asmuo pradėjo sekti ar pamėgo Bendrovės socialinio tinklo paskyrą);
 • Socialinio tinklo naudotojo profilio nuotrauka;
 • Siųstos žinutės su priedais;
 • Komunikacijos istorija (įskaitant žinučių turinį bei jų gavimo/pateikimo laiką);
 • Palikti atsiliepimai bei įvertinimai

Sutikimas (BDAR 6 str. 1(a)), kurį asmuo suteikia prisijungdamas prie konkretaus socialinio tinklo

Asmens duomenys yra saugomi tol, kol galioja Bendrovės arba duomenų subjekto socialinio tinklo paskyra, nebent duomenų subjektas išreiškia norą ištrinti Bendrovės socialinių tinklų paskyrose esančius jo duomenis anksčiau. 2.7.  Siekdami apginti savo teises (ginčų sprendimas) – reikalavimų, pretenzijų ar ieškinių pareiškimas bei gynyba ir bendradarbiavimas su teisėsaugos ar reguliacinėmis institucijomis teisės aktų nustatyta tvarka ir atvejais

 • Visa aukščiau paminėta informacija, Jums siųsti dokumentai ir jų priedai, Jūsų pateikti dokumentai ir jų priedai, procesiniai dokumentai, teismų nutartys, nutarimai, sprendimai.
 • Informacija apie nusikalstamas veikas ir apkaltinamuosius nuosprendžius.

Šiuos duomenis tvarkome turėdami teisėtą interesą apginti savo teises teisiniuose procesuose (BDAR 6 str. 1(f)). 

Duomenys yra reikalingi tam, kad galėtume pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus (BDAR 9 str. 2(f)).

Tol kol vyksta teisiniai procesai ir 10 metų po jų pabaigos.

III. KAM ATSKLEIDŽIAME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

Jūsų asmens duomenys gali būti teikiami gavėjams, kurie veikia kaip savarankiški duomenų valdytojai, ir gavėjams, kurie veikia kaip mūsų duomenų tvarkytojai. Gavę Jūsų asmens duomenis, savarankiški duomenų valdytojai patys priima sprendimus dėl asmens duomenų tvarkymo ir atsako už jų naudojimą pagal galiojančius teisės aktus. Tuo tarpu duomenų tvarkytojai vykdo mūsų nurodymus ir tvarko asmens duomenis mūsų vardu pagal sudarytas sutartis. Nors visi gavėjai yra įpareigoti laikytis atitinkamų privatumo ir duomenų apsaugos reikalavimų, dėl savo asmens duomenų tvarkymo detalių rekomenduojame kreiptis tiesiogiai į gavėjus, kurie veikia kaip savarankiški valdytojai. Jų sąrašą pateikiame poskyryje „Duomenų gavėjai, veikiantys kaip valdytojai“. Jeigu turite klausimų dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo, kurį atlieka mūsų duomenų tvarkytojai (jų sąrašas pateikiamas poskyryje „Duomenų gavėjai, veikiantys kaip tvarkytojai“), šiuos klausimus adresuokite tiesiogiai mums.

Duomenų gavėjai, veikiantys kaip valdytojai

 • Valstybinės institucijos ir organizacijos, taip pat kiti asmenys, vykdantys jiems teisės aktų pavestas funkcijas, pavyzdžiui, priežiūros tarnybos, mokesčių administravimo, teisėsaugos institucijos, antstoliai, notarai, teismai ir ne teismo tvarka ginčus sprendžiančios institucijos. Asmens duomenys šiems gavėjams teikiami teisės aktų nustatytais atvejais ir tik esant pagrįstam atsakingų institucijų ar kitų įgaliotų asmenų kreipimuisi.
 • Organizacijos bei asmenys, teikiantys finansinių, veiklos auditų bei teisines paslaugas.
 • Skolų išieškojimo įmonės, kurioms perleidžiami reikalavimai į įsiskolinimą.

Duomenų gavėjai, veikiantys kaip tvarkytojai:

 • Serverių nuomos ir priežiūros paslaugas teikiantis paslaugos teikėjas;
 • Klientų valdymo sistemos paslaugas teikiantis paslaugos teikėjas;
 • Internetinės registracijos paslaugas teikiantis paslaugos teikėjas;
 • Naršymo ir veiklos internete analizės paslaugas teikiančios įmonės;
 • Reklamos, komunikacijos bei rinkodaros paslaugas teikiančios įmonės;
 • Informacinių technologijų infrastruktūros bei jos priežiūros paslaugas teikiančios įmonės;
 • Dokumentų saugyklų bei verslo darbo įrankių (Google Workspace arba Microsoft 365) teikėjams;
 • Buhalterinės apskaitos programos tiekėjas;
 • Naujienlaiškių siuntimo platformos teikėjas;
 • Elektroninių ryšių paslaugas teikiančios įmonės;
 • Svetainės administravimo paslaugas teikiančios įmonės;
 • Pokalbių įrašymo ir saugojimo paslaugas teikiantis paslaugos teikėjas;

Tais atvejais, kai su mumis bendraujate socialinių tinklų pagalba, turėtumėte pasidomėti konkretaus socialinio tinklo taikomomis duomenų apsaugos sąlygomis bei susipažinti su jo privatumo politika. Visus asmens duomenis, kuriuos mums perduodate socialinių tinklų pagalba valdo konkretus socialinio tinklo valdytojas (pvz., Facebook arba Instagram (Meta), Linkedin).

Nors paprastai Jūsų asmens duomenis tvarkome Europos Ekonominės Erdvės (EEE) teritorijoje, tam tikrais atvejais juos galime perduoti už EEE ribų. Jeigu valstybė, į kurią perduodame Jūsų duomenis, nepatenka į Europos Komisijos patvirtintą saugių valstybių sąrašą, imamės papildomų duomenų perdavimo saugumo priemonių: su duomenų gavėju sudarome standartines Europos Komisijos patvirtintas sutarčių sąlygas arba naudojame Data Privacy Framework mechanizmą (pagal šią schemą sertifikuotiems duomenų gavėjams, kai duomenys perduodami į JAV). Jeigu turite papildomų klausimų dėl savo asmens duomenų perdavimo už EEE ribų, prašome kreiptis į mus el. paštu info@sypsenosakademija.lt.

Verslo pardavimas arba įmonių susijungimas. Mes taip pat galime atskleisti Jūsų asmens duomenis trečiosioms šalims tuo atveju, kai parduodame arba perkame bet kokį verslą ar turtą (dėl likvidavimo, bankroto ar kitos priežasties), arba susijungiame su kita įmone. Tokiu atveju galime perduoti Jūsų duomenis būsimam tokio verslo ar turto pardavėjui ar pirkėju, kadangi verslo pardavimo arba įmonių susijungimo metu mūsų klientų informacija taip pat gali būti pardavimo objektu.

IV. KĄ DAROME, KAD APSAUGOTUME JŪSŲ DUOMENIS?

Tvarkydami ir saugodami Jūsų asmens duomenis, mes įgyvendiname organizacines ir technines priemones, kurios užtikrintų asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo (pvz., reguliariai darome atsargines duomenų kopijas), pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Asmens duomenų saugumo priemonės nustatomos atsižvelgiant į rizikas, kurios kyla tvarkant asmens duomenis, todėl saugų naudojimąsi mūsų svetaine užtikrina vienas žymiausių pasaulyje saugaus ryšio SSL (angl. Secure Socket Layer) sertifikatas.

Primename, kad nors ir imamės tinkamų veiksmų Jūsų informacijai apsaugoti, nė viena svetainė, internetu atliekama operacija, kompiuterių sistema ar belaidis ryšys nėra visiškai saugūs. Jūs taip pat galite ir turite saugoti savo asmens duomenis, neatskleisdami savo asmeninės informacijos, slaptažodžių, nepalikdami įjungtų paskyrų.

V. JŪSŲ TEISĖS

Kiekvienas duomenų subjektas, t.y., kiekvienas iš Jūsų, kurio duomenys tvarkomi mūsų veikloje, turi šias teises: 

 • Žinoti (būti informuotu) apie savo asmens duomenų tvarkymą (BDAR 12–14 straipsniai);
 • Susipažinti su tvarkomais savo asmens duomenimis (BDAR 15 straipsnis);
 • Reikalauti ištaisyti netikslius su Jumis susijusius asmens duomenis (BDAR 16 straipsnis);
 • Reikalauti ištrinti su Jumis susijusius asmens duomenis („teisė būti pamirštam“) (BDAR 17 straipsnis). Dėmesio! Teisę būti pamirštam turite tik jeigu tai galima pagrįsti viena iš šių priežasčių:
  • asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi;
  • Jūs atšaukiate sutikimą tvarkyti asmens duomenis, kuriuo grindžiamas duomenų tvarkymas, ir nėra jokio kito pagrindo tvarkyti duomenis;
  • Jūs nesutinkate su duomenų tvarkymu pagal BDAR 21 straipsnio 1 dalį ir nėra viršesnių teisėtų priežasčių tvarkyti duomenis.
 • Apriboti duomenų tvarkymą (BDAR 18 straipsnis). Dėmesio! Teisę apriboti Jūsų duomenų tvarkymą turite tik tuomet, kai:
  • asmens duomenys yra netikslūs;
  • asmens duomenų tvarkymas yra neteisėtas, tačiau Jūs nesutinkate, kad duomenys būtų ištrinti;
  • duomenų valdytojui nebereikia asmens duomenų savo tikslui įgyvendinti, tačiau jų reikia Jums siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus;
  • Jūs prieštaraujate duomenų tvarkymui pagal BDAR 21 straipsnio 1 dalį, jei duomenų valdytojo teisėtos priežastys nėra viršesnės už Jūsų priežastis.
 • Perkelti savo asmens duomenis, kai duomenų tvarkymas grindžiamas sutikimu arba sutartimi ir duomenys tvarkomi automatizuotomis priemonėmis (BDAR 20 straipsnis);
 • Nesutikti su asmens duomenų tvarkymu dėl su Jūsų konkrečiu atveju susijusių priežasčių, kai duomenys tvarkomi siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų, išskyrus atvejus, kai duomenų valdytojas įrodo, kad duomenys tvarkomi dėl įtikinamų teisėtų priežasčių, kurios yra viršesnės už Jūsų interesus, teises ir laisves, arba, siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus (BDAR 21 straipsnis).

Jeigu manote, kad UAB „Šypsenos akademija“ neteisėtai tvarko Jūsų asmens duomenis arba neįgyvendina Jūsų teisių, turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius, tel. (8 5) 271 2804, 279 1445, el. p. ada@ada.lt).

Jeigu turite bet kokį prašymą ar nurodymą, susijusį su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, parašykite mums el. paštu info@sypsenosakademija.lt. Gavę tokį prašymą ar nurodymą, mes ne vėliau kaip per 1 (vieną) mėnesį nuo kreipimosi dienos, pateiksime atsakymą bei atliksime prašyme nurodytus veiksmus arba informuosime kodėl  atsisakome juos atlikti. Prireikus nurodytas laikotarpis gali būti pratęstas dar dviem mėnesiais, atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir skaičių. Tokiu atveju, per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo dienos mes informuosime Jus apie tokį pratęsimą, ir jo priežastis.

VI. SLAPUKAI

Savo Interneto svetainėje naudojame slapukus, kuriuos dažnai vadiname „cookies“.  Mūsų naudojami slapukai yra skirstomi į šias kategorijas: griežtai privalomi, funkciniai, statistiniai bei rinkodaros slapukai. Slapukais siekiame:

 • Užtikrinti sklandžią ir efektyvią Interneto svetainės veiklą;
 • Anonimiškai rinkti statistinę informacija apie tai, kaip ir kokius įrašus Jūs peržiūrėjote;
 • Nustatyti, ar mūsų Interneto svetainė atitinka vartotojų poreikius ir ją atitinkamai patobulinti;
 • Rodyti labiausiai Jūsų interesus ir poreikius atitinkančią informaciją.

Jums apsilankius Interneto svetainėje, Jūsų įrenginyje yra įdiegiami tik būtinieji slapukai (tie slapukai, kurie užtikrina, kad Interneto svetainė būtų atvaizduojama). Funkciniai, statistikos bei rinkodaros slapukai diegiami tik su Jūsų sutikimu, kai atliekate aktyvius veiksmus slapukų skydelyje.

Mūsų Interneto svetainėje taip pat gali būti nuorodų į kitų asmenų, įmonių ar organizacijų interneto tinklalapius. Atkreipiame dėmesį, kad mes nesame atsakingi už tokių interneto tinklapių turinį ar jų naudojamas privatumo bei duomenų apsaugos užtikrinimo priemones. Tad jei paspaudę nuorodą iš mūsų Interneto svetainės pateksite į kitus tinklalapius, turėtumėte atskirai pasidomėti jų privatumo politikomis.

SUSISIEKITE SU MUMIS

Jei dėl šioje Privatumo politikoje pateiktos informacijos Jums iškiltų klausimų, maloniai prašome kreiptis el. paštu: info@sypsenosakademija.lt.